Sorumluluk ile İlgili Konuşma Sınavı

Bu bölümdeki metne göz atarken sorumluluk ile ilgili yapacak olduğunuz konuşma sınavı için fikir edinebilirsiniz.

Evet arkadaşlar bugün size sorumluluk ile ilgili bir şeylerden söz etmek istiyorum. Sorumluluk insanın bir konuda üzerine düşeni yapmak zorunda olduğu hesap verme beklentisidir. Yani kişi o işi yapmaya sorumludur. Ortada bir mecburi yapma durumu var. Mesela biz öğrenci olduğumuz için üzerimize düşen bazı işler var. Öğretmenler bize ödev veriyor, çalışma programı belirliyor.Bunlara uyma zorunluluğumuz var. İşte bu bir sorumluluktur.

Etrafımıza baktığımızda herkesin bir sorumluluğu olduğunu görüyoruz. Okulumuzda çalışan bütün personeller çaycısından temizlikçisine üzerinde bir sorumluluk taşıyor. Evde yine anne ve babanın çeşitli sorumlulukları var. Nereye giderseniz giden sorumluluktan kaçılmaz. Herkes neyden sorumluysa onu en güzel şekilde yapmalıdır bence. Mesela birisi sorumlu olduğu işi yapmadığında üst makamdaki kişi tarafından hesaba çekilir. Bu senin işin, neden yapmadın diye sorguya çekilir. Demek ki sorumluluk bir şeyden mesul olmaktır ve onu yapmaya mecburuz. Okuldan verilen ödevler belki küçük işler olarak görülebilir ancak esasında bize hayata atılmadan önce sorumluluk almayı öğretiyor.

Sonuç olarak bizler sorumluluklarımızın farkında olmalıyız. Bizden beklentiler neyse onları üşenmeden, ertelemeden yerine getirmeliyiz. İşimizi yaptığımız zaman kimse bize hesap sorma gereği duymayacaktır. Dolayısıyla bütün insanlar sorumluluklarını yaptığında işler iyi yürür, düzenin devamı sağlanır, aksaklık yaşanmaz. Bir kurumun temizlikçisi, bekçisi, güvenlik görevlisi gibi farklı çalışanları oluyor. Onlar kendi işlerini hiçbir aksaklığa yol açmadan yaptıklarında o kurumda işler düzenli bir şekilde yürüyor. Hepimiz de yaşımıza, göre birçok sorumluluğu yapmak zorundayız. Bunları bilmeli ve görevlerimizi güzelce tamamlamalıyız. O zaman her şey daha iyi olur. Kimse tarafından sorgulanmayız.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski