Vatandaşlık temasında öğrendiklerinizden yararlanarak bilgilendirici bir yazı yazınız.

Bu bölümdeki yazıyı inceleyerek vatandaşlık temasında öğrendiklerinizden yararlanarak bilgilendirici bir yazı yazınız etkinliği adına gerektiği kadar fikir alabilirsiniz.

Devletin vatandaşları için yerine getirmesi gereken önemli yükümlülükler vardır. Bunlar vatandaşını huzur ve refah içinde yaşatmak, halkı her türlü imkana kavuşturmak, herkese fırsat eşitliği ile eğitim imkanı tanımak, insanların hak ve hürriyetlerini yasa ile güvence altına almak gibi örneklerdir.

Vatandalar da içinde yaşadığı devlete karşı bazı konularda sorumludur. Vatandaşlık görevlerimiz bizim birey olarak vatanımıza karşı yapmamız gereken görevlerdir. Seçme ve seçilme hakkını kullanmak, oy kullanmak, vergimizi zamanında vermek, askerlik yapmak, kanun ve kurallara uymak, toplumun düzenine uygun hareket etmek gibi görevleri yerine getirdikçe iyi bir vatandaş olarak vatanımıza, devletimize hayırlı evlat oluruz.

İnsanların içinde yaşadığı topluma karşı sorumluluklar vardır. Bunlar arasında en çok dikkat ettiklerimiz, başkalarının hak ve hürriyetlerine saygı duymak konudur. Bu toplumda uyulması gereken kuralar, yaslara olunca burada diğer vatandaşların da yaşadığını göz önünde bulundurup kimsenin hakkını gasp etmemek gerektiğini bilerek yaşamalıyız.

Sonuç olarak vatandaşlık devletine bağlı olmayı, kanun ve kurallara uymayı, vatani görevlerimizi en güzel şekilde yerine getirmeyi, toplumdaki başka insanların hakkına saygılı olmayı gerektirir. Her birey bu tür konulara hassasiyet gösterirse vatanını sevdiğini, insan hak ve hürriyetlerine saygı duyduğunu, milletine bağlı vatansever biri olduğunu da kanıtlamış olur. Kısacası devletin toplumu oluşturan bireylere, vatandaşların devletine, ve birbirine karşı hak ve sorumlulukları vardır. Herkes bu bilinçle yaşadığında herhangi bir sorun çıkmaz ve devletin, toplumun düzeni sağlanmış olur.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski