Zengin kültüre sahibiz cümlesiyle anlatılmak istenen ne olabilir?

Bu bölümde inceleyip araştırmanız için fikir edineceğiniz metnin sorusu: Zengin kültüre sahibiz cümlesiyle anlatılmak istenen ne olabilir?

Zengin kültüre sahip olmak demek bu topraklarda kültürel varlıklarımızın çok fazla olması demektir. Mesela yaşadığımız bölgenin coğrafi anlamda stratejik bir konumu olması nedeniyle bu topraklarda geçmişte birçok devlet kurulmuş, birçok millet hayat sürmüştür. Hepsi de kendi kültürüne ait eserler bırakmıştır. Şimdi bu kadar zenginliğimizin olmasının temel nedeni de tam olarak budur.

Ülkemiz yedi farklı bölgeden oluşuyor bildiğiniz gibi. Her bölgenin farklı giyim tarzı, türküleri, işlemeleri, yöresel kıyafetleri, ünlü şeyleri var. Ülkemizde kültürel açıdan tarihi eserlerin çokluğu, medreseler, eski devletlere ait camiler, külliyeler olması zenginlik anlamına geliyor. Aynı zamanda tarihi zaferlerle dolu olan, kahramanlarıyla nam salmış bir milletiz. Örnek alabileceğimiz birçok tarihi şahsiyetimiz, halk ozanımız vardır. Bütün bunlar kültürel zenginliğimizi oluşturan önemli ipuçlarıdır.

Yemeklerimizdeki çeşitlilik, konuşma dilimizdeki zenginlik, örf ve adetlerimiz, sazımız sözümüz, ağıtlarımız, destanlarımız, efsanelerimiz, el sanatlarımız, çinicilik, çanak çömlek, halı kilim dokumacılığı gibi kültürel ögelere baktığımızda zengin bir kültüre sahibiz demek çok doğrudur.

Sonuç olarak millet olarak dilimizden, tarihimizden, türkülerimizden, yaşam tarzımızdan, müze, han, kervansaray gibi tarihi yapılarımızdan, el yazması eserlerden hareketle zengin bir kültürümüz olduğunu söyleybeiliriz. Her nereye gitsek bütün şehirlerimizde tarihi yapılar, yöresel zenginlik olarak ifade edeceğimiz nakış nakış işlemeler, folklorik elbiseleri, ağıt ve türküler, geçmiş kültürel birikimlerle karşılaşırız. Bu zenginlikleri yaşattıkça geleceğe taşırız. Türk milleti olarak kültürel zenginliğimiz bizim için çok  önemli bir değerdir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski