Her Şey İncelikten İnsan Kabalıktan Kırılır Kompozisyon

Bu bölümdeki metinden yol çıkarak her şey incelikten, insan kabalıktan kırılır atasözü ile ilgili kompozisyon metni için kısaca fikir edinebilirsiniz.

İnce olan bir şey kırılgandır, dayanıksızdır, Ona haddinden fazla uygulanan bir kuvvet olursa bu incelikten kırılır. İnsanın da kabalıktan kırılma durumu söz konusudur. Kabalık insanın davranış olarak düşüncesizce hareket etmesi, argo konuşması, nezaketten anlamaması, karşıdaki kaba ve ölçüsüz davranması demektir. Birine kabalık eden kişi de hiç beklemediği sert bir tepkiyle karşılaşır. Bu tepki onun üzülmesine yol açar. İşte insanın kabalıktan kırılmadı bu şekilde olur.

İnsanlarla ilişkilerimizde ince davranmak, kibar olmak, nazik bir üslup kullanmak son derece önemlidir. Böyle ince davranan kişiler toplumda sevilir. Herkesle daha iyi anlaşır, iyi ilişkiler kurar. Oysa kabalık edeni kimse sevmez. Kabalık edene başkaları da olumsuz bakar ve sert davranır. Ona anlayacağı dilden konuşurlar. Bu durumda kendisine böyle sert davrananlar olunca insan da kırılmış olur. Bizler insan olarak başkalarıyla iletişime geçtiğimizde nazik olmalıyız. Üslubumuz ne kadar nazik olursa karşı tarafın bize davranışı da o kadar yumuşak ve ince olur. Aksi halde kabalık edersek biz de kabalıkla karşılaşırız.

Mesela bir şey isterken rica ederimi, şunu verebilir misiniz demek varken şunu ver, gibi emir veren kaba bir tonda konuşursak karşıdaki kişi haklı bir şekilde bize ne bağırıyorsun, düzgün konuş diye sert çıkabilir. Biz de onun bu katı ve sert tutumu karşısında incinmiş oluruz. Sonuç olarak insan dışındaki her şeyde incelik bir zayıflıktır, dayanıksız olmaktır. Onlara gereğinden fazla kuvvet uyguladığınızda bu dayanıksızlığın etkisiyle kırılır. Ancak insanın kırılması da kaba davranmasıyla ilgilidir. Biz inceliğe önem vermeliyiz, kaba davranışlardan kaçınmalıyız ki, kırılmak zorunda kalmayalım. Dolayısıyla insana yakışan kabalık değil inceliktir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski