Metodu Olan Topal Metotsuz Koşandan Daha Çabuk İlerler Kompozisyon

Bu bölümdeki metinden fikir alarak metodu olan topal metotsuz koşandan daha çabuk ilerler sözü ile ilgili konuşma sınavı için kompozisyon metninizi oluşturabilirsiniz.

Herkes çalıştığı işte, üzerinde emek verdiği bir konuda ilerlemek ister ancak bu ilerleme durumunun yöntem kullanmakla yakından bir ilgisi var. Elimizde o konuyla ilgili bir plan veya çalışma programı olduğunda her şey belli bir düzen içinde ilerler. Biz de bu plana uygun şekilde davranırız ve işimizde herhangi bir aksaklık yaşanmaz.

Plansız olmak metotsuz çalışmak demektir. Böyle çalışırsak ne zaman ne yapacağımız belli olmaz. O anda ne yapmak isterse onu yaparız, ama burada sistemli hareket etmenin bazı dezavantajlarını da görürüz. Yöntemsiz çalışan biri işini de kısa zamanda başarı beklememelidir. Çünkü yöntem olmadan çalışına bir iş düzensiz olacaktır. Dolayısıyla çalışmakta metodun önemi çok büyüktür. Bir işte evrimli çalışmak isteyen mutlaka bir yöntem belirlemeli ve buna uymaya dikkat etmelidir. Yöntemsiz çalışmak insanı verimsizleştireceği gibi işimizin düzenli bir biçimde ilerlemesine de olumsuz etki eder. Mesela öğrenci milleti için sen sonunda gelecek hayatını belirleyen seçme sınavları oluyor. Bunlara planlı programlı, metotlu çalışan öğrenciler daha çok avantajlıdır. Oysa hiçbir yöntem olmadan öylesine, rast gele çalışan, bir gün yüz soru, diğer gün sadece yirmi soru çözen biri bu düzensiz çalışmayla istediği başarıyı yakalayamaz.

Sonuç olarak metot yöntem demektir. Bir iş yaparken belli bir metoda bağlı çalışırsak yöntemsiz çalışanlara göre çok daha başarılı oluruz. Çalıştığımız işte kafamıza göre hareket etmekle bir metoda bağlı kalmak arasında verim almak açısından  dağlar kadar fark vardır. Metot olunca her şeyin bir saati, günü bellidir. Biz de çalışırken buna uyarız, daha iyi mesafe alırız. Lakin metotsuz çalışırsak o zaman kafasına göre davranma durumu söz konusu olacağı için her şey düzensiz bir görünüm ihtiva eder. Bu nedenle işimiz olması gereken hızda ilerlemez, bazı yerlerde kesintiler yaşanır. Anlayacağınız metotsuz çalıştığımızda daha çok yorulur, daha az verim alır ve nihayetinde beklediğimiz başarıya hemen ulaşamayız.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski