Türk kültüründe misafirin önemini ve misafirliğin sosyal hayattaki yerini belirten bir konuşma hazırlayınız.

Türk kültüründe misafirin önemini ve misafirliğin sosyal hayattaki yerini belirten bir konuşma hazırlayınız.

Konuşmanızı misafirliği konu alan görsellerle destekleyiniz. Konuşmanız için prova yapmayı unutmayınız.

Çok kıymetli arkadaşlar, Türk kültüründe misafirin önemi çok büyüktür ve misafirliğin sosyal hayattaki yeri çok değerlidir. Misafir el üstünde tutulur kültürümüzde. Sosyal hayatta misafirlik insanlar arasında dayanışma ve samimiyet duygularını güçlendirmesi bakımından çok ayrı bir yere sahiptir. 

Eve gelen misafirlere elden geldiğince çeşitli ikramlarda bulunulur. Misafirler en güzel şekilde ağırlanır. Onların evden gönülleri hoş olarak, memnun bir şekilde ayrılması için ev sahipleri adeta saçlarını süpürge ederler.

Misafir ağırlama kültürü aslında bizi diğer milletlerden ayıran özelliklerden biridir. Çünkü Türk kültürü diğer kültürlere oranlar misafire daha fazla önem vermektedir. Ne zaman evlerimize bir misafir gelse, onu en güzel şekilde, en samimi şekilde ağırlar ve misafirin gönlünü hoş tutmaya çalışırız. Bu durum Türk kültüründe misafirliğe verilen önemi göstermektedir.

Değerli arkadaşlar, misafirliğin sosyal hayattaki yeri de büyük önem taşır. Misafirlik kültürüyle insanlar arasındaki sevgi ve yardımlaşma bağları güçlenir. Böylece toplumda, sosyal hayatta insanlar arasında birlik ve beraberlik artmış olur. Arkadaşlar,misafirin önemi ile ilgili konuşmamın sonuna geldim. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.

1 Yorumlar

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski