Kültürümüzde Kilimin Yerini Anlatan Bilgilendirici Metin

Kültürümüzde kilimin yerini anlatan bilgilendirici bir metin yazınız. Metne uygun bir başlık koyunuz.

Tarihin en eski dönemlerinde göçebe bir yaşam tarzımız vardı. Bu nedenle herkes çadırda kalıyordu. Üzerinde oturmak için de kilimler gerekliydi. Yani göçebe hayatta yağmur, çamur, soğuk ve böceklerden korunmak için en önemli ihtiyaçlardan biri o zamanlarda kilimdi. Düşünün bir kere kilim olmasaydı çadırda yaşamak ne kadar zor olurdu değil mi?

İnsanın oturmaya, uzanmaya da ihtiyacı vardır. İşte o zamanlarda kilim olmazsa olmaz bir eşyadır. Yani kilimin Türklerin hayatında olmadığı bir zaman yoktur. Kilimler, hayatımızın her döneminde, kültürümüz için büyük taşımaktadır. Kilim daha sonralarda yerleşik hayata geçişten itibaren de kültürümüzde her zaman kullanılagelmiş bir dokuma eseridir. Evlerimizde odalarımıza, sofalarımıza kilim seriyoruz değil mi?

Ayrıca kilimlerde kullanılan motifler kültürümüzü yansıtır. O nakışlar öyle sadece süs olarak görülmemelidir. Onların her biri taşıdığı anlam itibariyle kültürümüzü oluşturur. Yani Türk kadınları dokudukları kilimlere Türk milletinin tarihten bugüne kadar gelen alışkanlıklarını, duygularını, sevinçlerini, üzüntülerini, özlemlerini kısacası her şeyini işlemiştir. Bu açıdan bakarsak da kültürümüzde kilimin yerinin ne kadar önemli olduğunu görürüz.

Her şeyin geliştiği günümüzde kilim üretimi makinelerle yapılıyor. Eskiye oranla kilim pek kullanılmıyor fakat bu kilimin önemsiz olduğunu göstermez. Kısacası kilim ister kullanılsın, ister kullanılmasın; kültürümüzdeki yeri her zaman kıymetli olacaktır.

1 Yorumlar

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski