Kültürümüzde kilimin yerini anlatan bilgilendirici bir metin yazınız.

Kültürümüzde kilimin yerini anlatan bilgilendirici bir metin yazınız.

Tarihi en eski dönemlerine baktığımızda atalarımızın göçebe bir hayata sahip olduğunu görürüz. Böyle bir yaşam şeklinde herkes çadırda kalıyordu. Üzerinde oturmak için de kilimler gerekliydi. Yani göçebe hayatta yağmur, çamur, soğuk ve böceklerden korunmak için en önemli ihtiyaçlardan biri o zamanlarda kilimdir. Düşünün bir kere kilim olmasaydı çadırda yaşamak ne kadar zor olurdu değil mi? Çünkü havalar bazen soğuk ve yağışlı oluyor. Her daim ayakta duramayız. Dinlenmek de gerekiyor.

İnsanın oturmaya, uzanmaya da ihtiyacı vardır. İşte o zamanlarda kilim olmazsa olmaz bir eşyadır. Yani kilimin Türklerin hayatında olmadığı bir zaman yoktur. Kilimler, hayatımızın her döneminde, kültürümüz için büyük taşımaktadır. Kilim daha sonralarda yerleşik hayata geçişten itibaren de kültürümüzde her zaman kullanılagelmiş bir dokuma eseridir. Evlerimizde odalarımıza, sofalarımıza kilim seriyoruz değil mi?

Ayrıca kilimlerde kullanılan motifler kültürümüzü yansıtır. O nakışlar öyle sadece süs olarak görülmemelidir. Onların her biri taşıdığı anlam itibariyle kültürümüzü oluşturur. Yani Türk kadınları dokudukları kilimlere Türk milletinin tarihten bugüne kadar gelen alışkanlıklarını, duygularını, sevinçlerini, üzüntülerini, özlemlerini kısacası her şeyini işlemiştir. Bu açıdan bakarsak da kültürümüzde kilimin yerinin ne kadar önemli olduğunu görürüz.

Teknolojinin hızla geliştiği son dönemde artık kilim ve halı üretimi makinelerle yapılıyor. Eskiye oranla kilim pek kullanılmıyor fakat bu demek değildir ki, kilimin kültürümüzde önemi yoktur. Kısaca ifade etmek gerekirse kilim ister kullanılsın, ister kullanılmasın; Türk kültüründe kilimin yeri ve önemi her zaman geçerliliğini koruyacaktır.

Post a Comment

Daha yeni Daha eski