Toplum hayatını düzenleyen kurallar olmasaydı hayat nasıl olurdu konusunu gruplara ayrılarak sınıfta tartışınız.

“Toplum hayatını düzenleyen kurallar olmasaydı hayat nasıl olurdu?” konusunu gruplara ayrılarak sınıfta tartışınız. Grupların bakış açılarından yola çıkarak konu hakkında genel bir yargıya ulaşınız.

Kurallar, toplumdaki bütün insanların huzur içinde yaşaması için çok önemlidir. Toplum hayatını düzenleyen kurallar olmasaydı hayat karmakarışık olurdu. Böyle bir ortamda kimse kimseye saygı göstermezdi. Kurallara uyulmaması hayatın düzenini bozan bir şeydir. Bu yüzden toplumda iyi ki kurallar var diyorum.

Mesela araba kullanırken trafik lambalarına uymak toplumsal bir kuraldır. Kırmızı ışıkta herkesin geçtiğini düşünürsek böyle bir anda sık sık kaza olurdur, insanlar arasında anlaşmazlıklar, kavgalar yaşanırdı. Bunun dışında otobüslerde yüksek sesle müzik dinlemek isteyen dinlerdi. Bu da çok saygısızca bir davranış olurdu. Örneğin hastaneye gittiğimizde orada da toplumsal kurallar geçerli değil mi? Her hasta doktor odasına sırayla girmektedir. Kurallar olmasa herkes en önce içeri girmek isterdi. Bu da karmaşa oluşmasına yol açardı. Demek ki toplumsal kurallar olmalıdır. Çünkü kurallar olunca hayatımız da düzene giriyor, insanlar birbiriyle saygı çerçevesinde daha iyi anlaşabiliyor. Kısaca ifade etmek gerekirse kurallar toplumsal hayatın vazgeçilmezdir.

Kurallar sayesinde hayatın belli bir düzen var ve herkes birbirine karşı anlayışlı davranabiliyor. Kurallar olmasaydı huzurlu bir yaşamdan söz edilemezdi. Sonuç olarak ben kuralların olması gerektiğini düşünüyorum. Kurallar olduğu için her şey bir intizam içinde yaşanıyor. Sevgi, saygı, anlayış ve hoşgörü kuralların toplum hayatında olması sonucu ortaya çıkıyor. Toplumun huzuru için en gerekli şey kurallardır diyor, sözümü noktalıyorum.

Post a Comment

Daha yeni Daha eski